Текущие предложения
Регіональний маркетинг
Регіональний маркетингУтвенко В. В. 2011.
ВД "Персонал"
116
Купить
 20.00 грн. 

Висвітлено основні поняття, цілі і завдання регіонального маркетин­гу. Розглянуто на прикладі вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретичні і пра...Подробнее

Ринок фінансових послуг.
Ринок фінансових послуг.Мойсеєнко І. П.2006.
ВД "Персонал" (МАУП)
360
Купить
 35.00 грн. 

У пропонованому посібнику викладено основні поняття, інструменти, су­б’єкти та послуги ринку фінансових послуг України. Ринок фінансових послуг розглядається як сукупність ...Подробнее

Розвиток малого підприємництва.
Розвиток малого підприємництва.Шпак В. 2003.
ВД "Персонал" (МАУП)
122
Купить
 15.00 грн. 

Пропонований доробок висвітлює економічні процеси, пов'язані зі ста­новленням та функціонуванням малого бізнесу в Україні на прикладі Укра­їнської видавничо-поліграфічної ком...Подробнее

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.
Купить
 40.00 грн. 

У пропонованому навчальному посібнику подано теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, розкрито територіальну і галузеву структуру народногосподарського...Подробнее

Сільськогосподарські виробничі кооперативи. права та обо­в’язки
Купить
 25.00 грн. 

Монографію присвячено комплексному науково­теоретичному дослідженню правового інституту членства в сільськогосподарських виробничих коопе­ративах України. Розглядаються вимог...Подробнее

Спільне підприемництво: економоміко-інформаційна парадигма.
Купить
 20.00 грн. 

Пропонований навчальний посібник є результатом багаторічного дослідження автором феномену "інформація" як ресурсу економічно­го відтворення, формування сучасних виробничих віднос...Подробнее

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг.
Стандартизація та сертифікація товарів і послуг.Болотніков А. О.2005.
ВД "Персонал" (МАУП)
144
Купить
 26.00 грн. 

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади й основні положення стандартизації та сертифікації товарів і послуг, охарактеризовано державну систему стандартизації і сертифікац...Подробнее

Статистика.
Статистика.Захожай В. Б.2006.
ВД "Персонал" (МАУП)
160
Купить
 30.00 грн. 

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні основи побудови систем статистичних позаників, які використовуютьдо вивчення суспільних явищ, з урахуванням міжнародних стандартів с...Подробнее

Стратегія підприємства.
Стратегія підприємства.Оберемчук В.Ф.2000.
ВД "Персонал" (МАУП)
128
Купить
 10.00 грн. 

У курсі лекцій викладено теоретико-методологічні засади стратегічного управління, визначено місце стратегічного планування в системі управління підприємством. Розглянуто сучасний ста...Подробнее

Страхування.
Страхування.Бігдаш В. Д.2006.
ВД "Персонал" (МАУП)
448
Купить
 45.00 грн. 

У посібнику розглянуто загальні положення теорії страхування й особливості його застосування в умовах сучасної ринкової економіки. Висвітлено сутність, принципи, класифікацію страхув...Подробнее

Показано с 31 по 40 (из 50 товаров) Страницы: [<< Назад]   1  2  3  4  5  [Вперед >>] 
Новости
Новинки
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економіка праці та соціально-трудові відносини
95.00 грн.
Внутрішньогосподарський контроль
Внутрішньогосподарський контроль
65.00 грн.
Управління конкурентоспроможністю підприємства
Управління конкурентоспроможністю підприємства
50.00 грн.
Основи екології : навч. посіб.
Основи екології : навч. посіб.
40.00 грн.
Регіональний маркетинг
Регіональний маркетинг
20.00 грн.
Державна політика розвитку підприємництва в Україні
Державна політика розвитку підприємництва в Україні
65.00 грн.
Экономика предприятия.
Экономика предприятия.
40.00 грн.
Фінанси (теоретичні основи).
Фінанси (теоретичні основи).
30.00 грн.
Управління міжнародними торговельними операціями.
Управління міжнародними торговельними операціями.
25.00 грн.
Управління витратами та цінами.
Управління витратами та цінами.
25.00 грн.
Теорія статистики.
Теорія статистики.
30.00 грн.
Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи.
Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи.
50.00 грн.
Хиты продаж
Клінічна психологія
Клінічна психологія
70.00 грн.
Медична біологія
Медична біологія
47.00 грн.
Фрактальная психология
Фрактальная психология
29.00 грн.
Логопсихологія: Навч. посіб. Рекомендовано МОН
Логопсихологія: Навч. посіб. Рекомендовано МОН
64.00 грн.
Логіка
Логіка
38.00 грн.
The Path to University. Тести з англійської мови. Навчальний пос
The Path to University. Тести з англійської мови. Навчальний пос
60.00 грн.
Методика і методологія економічного аналізу. Підручник.
Методика і методологія економічного аналізу. Підручник.
45.00 грн.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с примен
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с примен
28.00 грн.
З часів неволі. Сосновка-7
З часів неволі. Сосновка-7
30.00 грн.
З часів неволі. (Боротьба за волю України в концтаборах).
З часів неволі. (Боротьба за волю України в концтаборах).
40.00 грн.
Руйнування Батурина.
Руйнування Батурина.
30.00 грн.
Гетьман Іван Мазепа
Гетьман Іван Мазепа
45.00 грн.