Психолого - педагогічні основи формування особистості: Навч. пос

45.00 грн.
Психолого - педагогічні основи формування особистості: Навч. пос
Яблонко В.Я. 2008.
Центр учбової літератури
220 стр.

ISBN 978-966-364-704-3

У навчальному посібнику розкрито важливі психолого-педагогічних проблем формування особистості у процесі навчання і виховання. Значну увагу приділено теоретико- методологічному аналізу основних концепцій психології та типології особистості вітчизняних і зарубіжних психологів. Автор обстоює важливу думку про необхідність розробки комплексної методології викладання предметів психолого-педагогічного циклу: загальної психології, психології особистості, психодіагностики, педагогіки, педагогічної та вікової психології з урахуванням концептуальних поглядів вітчизняних /С. Л. Рубінштейна, К. К. Платонова, О. В. Петровського, Р. С. Нємова, Б. С. Братуся та ін./ так і зарубіжних /3. Фрейда, К. Юнга, Е. Берна, А. Адлера, А. Маслоу, Р. Ассаджолі та ін./ учених. Узагальнено експериментальні дослідження в галузі формування творчих здібностей учнів, розкрито закономірності та шляхи оптимізації адаптації студентів у вузі, подано психологічний і порівняльний аналіз основних концепцій навчання, розкрито психологічний зміст процесу професійного навчання.

Призначений для студентів вузів, педагогів і всіх, хто цікавиться проблемами психології особистості, її формування в педагогічному процесі та професійному навчанні.

Коментарии
Добавить коментарии