Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-тс видання

80.00 грн.
Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-тс видання
Барковський В.В., Барковська 11.В., Лонатіїї О.К., 2010.
Центр учбової літератури
424 стр.

ISBN 978-966-364-992-4

Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Теорія імовірностей та математична статистика») для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки.

Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв’язаних типових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести.

Рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжі в, які вивчають дисципліну «Теорія імовірностей та математична статистика».

Коментарии
Добавить коментарии