Аналіз і управління економічним ризиком. Навчальний посібник рек

20.00 грн.
Аналіз і управління економічним ризиком. Навчальний посібник рек
Матвійчук А.В. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
220 стр.

В навчальному посібнику розкривається сутність проблеми побудови математичних моделей аналізу, прогнозування та управління фінансово економічними системами в умовах невизначеності та ризику. Представлено різні підходи до якісної та кількісної оцінки економічних ризиків, управління портфелем цінних паперів, запро поновано методики прогнозування фінансових часових рядів із використанням адаптивних регресійних моделей та нейронних мереж. Показані методики прове дення комплексного аналізу фінансового стану, діагностики банкрутства підприємства на основі апарату нечіткого логічного висновку. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів та наукових працівників, які цікавляться еко номічною ризикологією, фінансовим аналізом та методами прогнозування еко номічних показників.

Коментарии
Добавить коментарии