Глобальна перспектива і сталий розвиток.

55.00 грн.
Глобальна перспектива і сталий розвиток.
О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко.2005.
ВД "Персонал" (МАУП)
492 стр.

У пропонованій монографії вперше комплексно досліджено світові і національні проблеми сталого розвитку в умовах глобалізації економіки. На основі узагальнення й оцінки міжнародного досвіду розкрито теоретичні і політичні аспекти сталого розвитку в таких його основних вимірах, як економічний, соціальний, екологічний, інформаційний. Подано компаративну оцінку міжнародних і національних стратегій сталого розвитку. На основі об’єктивної оцінки нових можливостей і викликів глобалізації сталого розвитку розроблено актуальні проблеми сталого розвитку України в результаті реалізації європейської інтеграційної моделі екосоціальної ринкової економіки та глобальних цілей розвитку тисячоліття. Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами глобального національного роз­витку.

Коментарии
Добавить коментарии