Гроші без відсотків й інфляції. Як створити засіб обміну корисни

10.00 грн.
Гроші без відсотків й інфляції. Як створити засіб обміну корисни
Кеннеді, Маргріт. 2006.
ВД "Персонал"
80 стр.

У праці розг­ля­ну­то прин­цип функціону­ван­ня гро­шей, з'ясо­вано при­чи­ни постійно­го ко­ли­ван­ня од­но­го з най­важ­ливіших еквіва­лентів на­шо­го жит­тя й по­яс­не­но, чо­му гроші не тіль­ки “ру­ха­ють світом”, а й зно­ву і зно­ву вик­ли­ка­ють руйнівні кри­зи. Для широкого загалу.

Коментарии
Добавить коментарии