Взаємодія Церкви та суспільства в умовах процесів глобалізації:

180.00 грн.
Взаємодія Церкви та суспільства в умовах процесів глобалізації:
Д. С. Мартишин, П. В. Бочков.2017.
ДП “Вид. дім “Персонал”
266 стр.

Праця присвячена теоретичним та практичним питанням взаємодії Україн­ської Православної Церкви та сучасного українського суспільства. У ній розгля­нуто історичний генезис державно-церковних відносин, особливості розвитку Української Православної Церкви, шляхи взаємовідносин Церкви та держави в умовах глобалізації, обґрунтовано, що Українська Православна Церква була, є і буде невід’ємною частиною української культури, історії та майбутнього гло­бального світу. Діалог Церкви та суспільства постійно буде базисним елементом суспільного розвитку та платформою процесів демократизації в Україні.

Монографія є закінченим богословсько-політологічним дослідженням, дже­релом інформації, що дає змогу осмислити становлення і розвиток соціального вчення Української Православної Церкви, публічної теології та вітчизняної по­літологічної думки.

Для викладачів соціального вчення Церкви, політології, інших суспільних наук, аспірантів, політичних діячів, студентів, а також широкої читацької ауди­торії, що цікавиться життям Православної Церкви та політичними процесами в Україні.

Коментарии
Добавить коментарии