Виробничий (операційний) менеджмент. Навчальний посібник рекомед

26.00 грн.
Виробничий (операційний) менеджмент. Навчальний посібник рекомед
Василенко В.О. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
532 стр.

Викладаються сучасні прийоми і підходи виробничого (операційного) менеджменту. Розглядаються основні питання розробки і реалізації виробничої програми роботи компаній, їхня тактика і політика. Приділяється увага питанням прогнозування, пла нування і забезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють стабільному розвитку підприємств з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Значне місце в роботі приділяється проблемам оперативного управління вироб ництвом – вирішальному компоненту досягнення запланованих результатів. Наведе но короткий історичний огляд світового еволюційного розвитку виробничого ме неджменту і певного внеску вітчизняних вчених у науку і практику управління. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників практиків.

Коментарии
Добавить коментарии