Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів).

31.00 грн.
Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів).
Сопко В.В.2006.
ТОВ "Центр учбової літератури"
312 стр.

Навчальний посібник присвячений актуальним питанням методології та організації бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) В управлінні підприємницькою діяльністю, в умовах переходу до ринкових відносин. Розглянуті методологічні та організаційні основи побудови бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності). Досліджено питання історії розвитку економіко правової сутності пасивів та прове дено аналіз діючої системи побудови їх обліку. Посібник може бути корисним ви кладачам вузів, студентам економічних спеціальностей, керівникам, науковцям, бух галтерам, фінансистам та іншим фахівцям, що вивчають проблеми бухгалтерського обліку в управлінні підприємством.

Коментарии
Добавить коментарии