Контроль і ревізія. Навчальний посібник рекомендовано МОН Україн

20.00 грн.
Контроль і ревізія. Навчальний посібник рекомендовано МОН Україн
Дікань Л.В. Рік видання: 2004
ТОВ "Центр учбової літератури"
246 стр.

Розглянуто становлення та розвиток контролю. Висвітлено світовий досвід ор ганізації державного контролю. Подано характеристику предмета, об’єкта, методів та принципів контролю. Значну увагу приділено суб’єктам контролю в Україні. Роз крито сутність ревізії та аудиту, організації контрольно ревізійної діяльності. Визна чено та розкрито податковий, бюджетний та казначейський контроль як складові ланки економічного контролю. Розглянуто особливості контролю та аудиту в банківських установах. Навчальний матеріал доповнюється рисунками й таблицями, запитаннями для самоперевірки, навчальними завданнями, наведено глосарій та нормативну базу з окремих питань контролю і ревізії. Для студентів, аспірантів та ви кладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі контролю та ревізії.

Коментарии
Добавить коментарии