Банківський маркетинг. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр

25.00 грн.
Банківський маркетинг. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр
Романенко Л.Ф. Рік видання: 2004
ТОВ "Центр учбової літератури"
344 стр.

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу “Маркетинг у банках” для студентів, опановуючих магістерську підготовку, та практичних працівників банківської сфери. Значну увагу приділено методології банківського маркетингу, класифікації банківських продуктів, особливостям проведення марке тингових досліджень в банківській сфері, стратегії розвитку комерційного банку та контролю маркетингової діяльності, а також розробці товарної, цінової, ко мунікаційної та збутової політики банків. Підручник містить контрольні запитання, завдання для самостійної роботи студентів, кейси, методичні вказівки до їх виконан ня. Рекомендований для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківсько го маркетингу.

Коментарии
Добавить коментарии