Внутрішньогосподарський контроль

65.00 грн.
Внутрішньогосподарський контроль
Коваль М. І. 2014.
ВД "Персонал"
288 стр.

Пропонований навчальний посібник з дисципліни "Внутрішньо­господарський контроль" є складовою процесу підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту, його розділи розкривають основні теми дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки бака­лаврів з обліку і аудиту та інших фахівців напряму "Економіка та під­приємництво".

Для викладачів і студентів економічних та юридичних спеціаль­ностей вищої школи, а також усіх, хто цікавиться питаннями сутності внутрішньогосподарського контролю, проблемами його організації і методики.

Коментарии
Добавить коментарии