Економіка праці та соціально-трудові відносини

95.00 грн.
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Калина А. В. 2014.
ВД "Персонал"
498 стр.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються актуаль­ні питання економіки праці. Зокрема розглядаються питання управ­ління персоналом, його організації, мотивації, нормування й оплати праці у контексті основних техніко-економічних показників діяльнос­ті суб'єктів ринку, основні положення, підходи і прийоми економічної статистики, проблеми в галузі трудових ресурсів, соціальної політики і соціального партнерства, динаміки населення і трудових ресурсів, ре­гулювання попиту та пропозиції на робочу силу, управління чинника­ми виробництва з метою підвищення продуктивності на різних рівнях управління економікою.

Для студентів-бакалаврів і спеціалістів економічних вищих на­вчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять проблеми економіки праці на сучасному етапі.

Коментарии
Добавить коментарии