Державна політика розвитку підприємництва в Україні

65.00 грн.
Державна політика розвитку підприємництва в Україні
К. О. Ващенко
ВД "Персонал"
306 стр.

Розглянуто теоретичні засади сутності підприємництва. Визначено макро- економічие місце підприємництва в економічній системі, розкрито його роль у формуванні та розвитку середнього класу та соціальна відповідальність біз­несу Проаналізовано динаміку розвитку вітчизняного підприємництва та його особливості в умовах глобалізації. В логічній послідовності розкрито питання взаємин держави та підприємництва, зокрема: державно-правова політика, її конституційний вимір та законодавче забезпечення розвитку підприємництва в Україні. Висвітлено сутність дозвільної системи та ліцензування підприєм­ницької діяльності. Розглянуто програми та елементи інфраструктури розвит­ку вітчизняного підприємництва, податкова політика сприяння розвитку під­приємництва в Україні. Викладено засади партнерства держави і бізнесу, визна­чено проблеми та стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні. Для студентів і викладачів, аспірантів, науковців і державних службовців, а також для широкого кола зацікавлених осіб.

Коментарии
Добавить коментарии