Вища математика для економістів

77.00 грн.
Вища математика для економістів
Макаренко В.О.2008.
Видавництво "Знання"
517 стр.

У навчальному посібнику висвітлені основні відомості з таких розділів вищої математики, як лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення, інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди. За змістом наведені матеріали відповідають програмі нормативного курсу з вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується великою кількістю задач та прикладів, розв'язками і поясненнями, тестами і завданнями для самостійної роботи. Там, де можливо, розкривається економічний зміст математичних понять, показано використання інструментарію вищої математики в економіці, наводяться загальні алгоритми розв'язання типових задач.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, економістів-практиків, осіб, які вивчають вищу математику самостійно.

Коментарии
Добавить коментарии