Математичні основи соціологічних досліджень. Кваліметричний підх

20.00 грн.
Математичні основи соціологічних досліджень. Кваліметричний підх
Циба В. Т. 2002.
ВД "Персонал" (МАУП)
248 стр.

Пропонований посібник складається з трьох частин. У першій частині роз­глянуто основні поняття теорії ймовірностей і математичної статистики, її сут- нісні особливості, закони розподілу ймовірностей випадкових величин, ме­тодів соціологічних і соціально-психологічних досліджень. У другій частині подано основи теорії кваліметрії, аксіоматичні концепції якої є базою теорії ви­мірювання властивостей різної природи і порівняльного аналізу різних вимі­рювань, систематизації математичних методів дослідження. Третя частина присвячена математичним методам соціологічних досліджень на основі квалі- метричного підходу до їх систематизації і трактування. Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців гуманітарних і природни­чих наук.

Коментарии
Добавить коментарии