Адміністративне право.

15.00 грн.
Адміністративне право.
Павлов Д. М.2007.
ВД "Персонал" (МАУП)
136 стр. стр.

Пропонований курс лекцій з адміністративного права підготовлений з урахуванням останніх змін у законодавстві України, нових доктринальних підходів до регулювання відносин у сфері публічної адміністрації. У ньому стисло розглянуто основні принципи державного управління, методи і форми виконавчо­розпорядчої діяльності, адміністративну відповідальність, адміністративний процес, способи забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні. Для студентів юридичних та інших спеціальностей, які вивчають адміністративне право України, а також для вступників у вищі юридичні заклади освіти.

Коментарии
Добавить коментарии