Адвокатура України: Навч. посіб.

54.00 грн.
Адвокатура України: Навч. посіб.
В.К. Шкарупи.2008.
Видавництво "Знання"
398 стр.

У навчальному посібнику розглядаються найважливіші поняття і сутність адвокатури, історія розвитку цього правового інституту, визнані у світі принципи організації та діяльності адвокатури, орга­нізація адвокатської діяльності в Украї­ні, а також форми участі адвокатів у кримінальному, цивільному, господарському та адміністратив­ному процесах. Потреба у створенні такого навчального посібника актуалізується значним інтересом студентів і фахівців до проблематики адво­катури, а також значними змінами, що відбулися останнім часом в кримінально-процесуальному, цивільно-процесуальному, господарсько-процесуальному та адміністративно-процесуальному пра-ві України.
Розраховано на студентів юридичних навчальних закладів і факультетів. Посібник буде корисним також науковцям, суддям, співробітникам правоохоронних органів, адвокатам, усім, хто ціка­вить­ся питаннями адвокатури.

Коментарии
Добавить коментарии