Бібліотечне краєзнавство

90.00 грн.
Бібліотечне краєзнавство
Кушнаренко Н.М.2007.
Видавництво "Знання"
502 стр.

Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс історичних, теоретико-методологічних,
методичних та організаційно-практичних проблем бібліотечного краєзнавства розглянуто як єдине ціле. Викладено особливості змісту і структури краєзнавчої діяльності бібліотек за умов
інформатизації. Розглянуто специфіку формування краєзнавчого фонду, організації
обслуговування користувачів з краєзнавства, краєзнавчої бібліографічної діяльності, поширення краєзнавчих знань, науково-методичної та науково-дослідницької діяльності бібліотек. Висвітлено проблеми кадрового та матеріально-технічного забезпечення бібліотечного краєзнавства. Місцеву публічну бібліотеку розглянуто як матеріальний об'єкт історії та культури краю. Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Бібліотечне краєзнавство" для вищих навчальних закладів.
Для студентів, викладачів, працівників бібліотек, архівів, музеїв, інформаційних центрів,
слухачів системи підвищення кваліфікації, працівників установ культури, широкого кола
читачів.

Коментарии
Добавить коментарии