Політична етнологія

65.00 грн.
Політична етнологія
Варзар, І. М. 2011.
ВД "Персонал" (МАУП)
354 стр.

У підручнику викладено концептуальний зміст створеної автором творчої тріади політичної етнології — як теорії, науки і навчальної дисципліни. Сфор­мульовано основні положення генезису, історіології, теорії і методології ІІОЛІТО- лого-етнологічної науки, «показано в дії» основні її праксеологізми, рельєфно подано наукову методику викладання політичної етнології в сучасній аудиторії. Визначено п'ять сфер суспільного життя та «підпорядковані» їм галузі життя; запроваджено у вжиток нові саєнтологеми — форму свідомості — етніку, тип політичної партії — етнополітичну та дослідницький метод — історіологічний; виявлено нетрадиційну логіку взаємодії дуалітетів теорії і практики, досвіду і культури, потреб та інтересів, правління країною та управління її суспільними справами та ін. Підручник містить авторський понятійно-термінологічний апа­рат, міні-хрестоматійну базу, творчі завдання для студентів, новаторські табли­ці, бібліографію.

Для студентів, науковців, а також для всіх, хто цікавиться сучасними полі- толого-етнологічними проблемами.

Коментарии
Добавить коментарии