Політичне життя: навч. посіб.

150.00 грн.
Політичне життя: навч. посіб.
М. Ф. Головатий. 2013.
ВД "Персонал"
510 стр.

Розглянуто політичне життя, що розкривається як невід'ємна складова сус­пільного життя взагалі та водночас як специфічна форма людського буття. Висвітле­но основні питання, пов'язані з політикою, політичним життям, особливостями участі людини, інших суб'єктів суспільно-політичного життя у політичних проце­сах.

Для викладачів політології, інших суспільних наук, аспірантів, політичних дія­чів, студентів, а також широкої читацької аудиторії, що цікавиться політичним жит­тям.

Коментарии
Добавить коментарии