Загальна соціологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.

80.00 грн.
Загальна соціологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
М. І. Пірен. 2014.
Видавничий дім "Персонал"
478 стр.

У підручнику розкрито зародження соціології як науки, осмислено та подано сутність соціологічного знання, показано основні історичні етапи становлення соціології, розвиток соціологічної науки як видатними соціологами світу, так і вітчизняними.

Найважливішою метою автора підручника є те, щоб майбутній спеціаліст, незалежно від профілю, з нових позицій усвідомив своє місце в суспільстві, тому і зроблено оригінальний підхід до соціологічного осмислення особистості. Виходячи з потреб державотворення, усвідомлення кожним громадянином українського соціуму власної етнічної ідентифікації, сучасного розуміння сут­ності етнічного та релігійного в поліетнічному та поліконфесійному українсь­кому суспільстві, більш об'ємно розкрито ці теми з метою духовного очищення та консолідації громадян незалежно від національності для вирішення проблем державотворення. Новизна підручника полягає в тому, що авторка зробила спробу дати певні методичні поради та статті з проблем розвитку сучасного ук­раїнського соціуму.

Для викладачів і студентів, учителів, аспірантів. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами суспільства та суспільних змін.

Коментарии
Добавить коментарии