Економіка охорони здоров'я: навч. посіб.

85.00 грн.
Економіка охорони здоров'я: навч. посіб.
Солоненко Н. Д. 2014.
ДП "Вид. дім "Персонал"
408 стр.

Розглянуто теоретичні і практичні аспекти економіки охорони здоров'я та методи її застосування у процесі реформування галузі в Україні. Викладено актуальні проблеми, пов'язані зі здоров'ям та охо­роною здоров'я у сучасному суспільстві, з теоретичними та практични­ми засадами економіки охорони здоров'я, основами економічної теорії, роллю держави і ринку в реформуванні та діяльності зазначеної сфери, з механізмами державного управління, ціноутворенням, управлінням обмеженими ресурсами тощо. Висвітлено теми фінансового менедж­менту. Враховано зарубіжний досвід. Зокрема, досліджено сучасні під­ходи до аналізу систем охорони здоров'я на основі зарубіжного досвіду їх реформування, обґрунтовано принципи побудови раціональної моделі галузі, запропоновано підходи, що базуються на засадах доказо­вої охорони здоров'я та стратегії в контексті нових економічних і сус­пільних реалій демократичної європейської держави України.

Для студентів вищих навчальних закладів управлінського спряму­вання, аспірантів, а також для державних службовців, керівників орга­нів і закладів охорони здоров'я, науковців та викладачів.

Коментарии
Добавить коментарии