Закон України «Про вищу освіту»

15.00 грн.
Закон України «Про вищу освіту»
2015
ДП «Вид. дім «Персонал»
136 стр.

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування
системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з
вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів,
поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного
людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих
фахівцях.

Коментарии
Добавить коментарии