Бухгалтерськи облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї

23.00 грн.
Бухгалтерськи облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН Украї
Савич В.І.2004.
ТОВ "Центр учбової літератури"
272 стр.

В посібнику викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку, методи, техніка, організація бухгалтерського обліку, порядок ведення обліку всіх основних об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах та зміст і порядок складання фінансової звітності в умовах нових вимог до бухгалтерського обліку і звітності. Посібник роз рахований на студентів, які вивчають дисципліну ”Бухгалтерський облік”, викла дачів, практикуючих бухгалтерів.

Коментарии
Добавить коментарии