Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано

25.00 грн.
Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано
Михайлов М.Г.2007.
ТОВ "Центр учбової літератури"
248 стр.

"Викладено погляди авторів на основи бухгалтерського обліку в межах програми підготовки фахівців для підприємств Мінагрополітики України. Детально розглянуто методику відображення господарських операцій на всіх етапах руху облікової інформації з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку, національних та міжнародних стандартів обліку та інших нормативних документів станом на 01.01.2007 року. Кожна із тем закінчується тестовими завданнями та переліком контрольних питань. Посібник призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” у вищих навчальних закладах, працівників обліково - економічних служб, підприємств, установ та відомств."

Коментарии
Добавить коментарии