Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. 3-тє видання

34.00 грн.
Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. 3-тє видання
Лень В.С.2008.
ТОВ "Центр учбової літератури"
608 стр.

У навчальному посібнику на системній основі у стислій формі викладені основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням ос новного плану рахунків у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Особливістю посібника є поєднання у викладеному матеріалі як вимог стандартів обліку, так і вимог податкового та правочинного законодавства. Розраховано насампе ред для студентів економічних спеціальностей, що вивчають дисципліни «Бухгалтерсь кий облік» та «Фінансовий облік». Посібник буде корисним також слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, викладачам, спеціалістам практикам, підприємцям, менеджерам усіх рівнів управління підприємством, керівникам підприємств.

Коментарии
Добавить коментарии