Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матер

19.00 грн.
Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матер
Павлюк І.М. Рік видання: 2004
ТОВ "Центр учбової літератури"
160 стр.

У посібнику викладено актуальні питання застосування на підприємствах України на ціональних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 8 "Не матеріальні активи" і введеного з 2000 року та уточненого Плану рахунків бухгалтерсь кого обліку з урахуванням суттєвих змін у методології бухгалтерського обліку. Посібник написано за нормативними документами, оприлюдненими станом на 1 квітня 2004 р. На вчальний посібник розрахований на студентів спеціальності "Облік і аудит" та інших спеціальностей, які вивчають бухгалтерський облік на підприємствах України, для са мостійного поглибленого вивчення викладеного в ньому матеріалу, а також як посібник для виконання курсових і дипломних робіт. Він може бути успішно використаний і бухга лтерами підприємств.

Коментарии
Добавить коментарии