Бюджетна система України. Навчальний посібник.

22.00 грн.
Бюджетна система України. Навчальний посібник.
Старостенко Г.Г. Рік видання: 2006
ТОВ "Центр учбової літератури"
240 стр.

У посібнику розглянуто історію виникнення та формування бюджетних відносин у різних політико адміністративних утвореннях, розкрито теоретичну природу, сутність та роль бюджетних відносин у функціонуванні економіки, досліджено ста новлення і розвиток бюджетної системи держави, її складові елементи, принципи побудови. Розкрито зміст державного та місцевих бюджетів, проаналізовано ди наміку доходів та видатків державного бюджету України за роки незалежності. Значну увагу надано бюджетному процесу, плануванню й прогнозуванню бюджету, організації і контролю за його виконанням. Кожен розділ посібника супровод жується блоком запитань та завдань для самоконтролю, отриманих у процесі вив чення дисципліни знань. Посібник розрахований на студентів економічних спеціаль ностей усіх форм навчання, а також усіх бажаючих освоїти та вдосконалити знання з питань бюджетних відносин.

Коментарии
Добавить коментарии