Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник рекомен

20.00 грн.
Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник рекомен
Семко Т.В. Рік видання: 2006
ТОВ "Центр учбової літератури"
192 стр.

Навчальний посібник за своїм змістом повністю відповідає стандарту вищої освіти ОПП за напрямом 0501 — "Економіка і підприємство" і включає 12 тем, які розкри вають функціональний механізм грошових, кредитних та валютних відносин у рин ковій економіці України. У посібнику вся система теоретичних, методологічних, практичних знань представлена у вигляді схем та таблиць. Кожен з 12 розділів тем містить тестові завдання для самоперевірки засвоєних студентами знань. Система самоконтролю відповідає концепції Болонської конвенції, до якої Україна приєдна лась у поточному році. Посібник розрахований на студентів навчальних закладів економічного напряму, а також може бути корисним для банківських працівників, слухачів бізнес шкіл, курсів підвищення кваліфікації.

Коментарии
Добавить коментарии