Аналіз і розробка інвестиційних проектів. Навчальний посібник.

14.00 грн.
Аналіз і розробка інвестиційних проектів. Навчальний посібник.
Цигилик І. І. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
160 стр.

Навчальний посібник з курсу “Аналіз і розробка інвестиційних проектів” укладено у відповідності з чинною програмою підготовки спеціалістів у вищих навчальних за кладах за спеціальністю “Фінанси” і “Економіка підприємства”. Аналіз і розробка інвестиційних проектів як навчальна дисципліна – це структура методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект документально та визна чити умови його успішної реалізації. Виходячи з цього, у посібнику розглянуто ос нові складові проблеми проектного аналізу, визначено концепції проекту, життєво го циклу, методології та критеріїв оцінки проектів, а також основні аспекти проект ного аналізу: маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий та економічний. Пропонується для студентів економічних спеціальнос тей вищих навчальних закладів освіти.

Коментарии
Добавить коментарии