Аграрний менеджмент. Практикум. Рекомендовано МОН України.

23.00 грн.
Аграрний менеджмент. Практикум. Рекомендовано МОН України.
Нагаєв В.М. Рік видання: 2004
ТОВ "Центр учбової літератури"
320 стр.

Висвітлюються програмні питання дисципліни “Аграрний менеджмент”, які викладе но за модульно рейтинговою технологією навчання. У навчальному матеріалі особ лива увага зосереджена на удосконаленні організаційних структур управління ново створених агроформувань, їх господарського механізму, методів підбору та оцінки кадрів, ділового адміністрування і технології управління. Весь практичний курс сформовано в системі модульно рейтингового поетапного контролю знань. Практи кум призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних аг рарних закладів в системі базової та післядипломної освіти, може бути використа ний як довідник для самостійного вивчення складових аграрного менеджменту керівниками і спеціалістами сільськогосподарських підприємств.

Коментарии
Добавить коментарии