Антикризове управління підприємством. 2-ге видання. Навчальний п

25.00 грн.
Антикризове управління підприємством. 2-ге видання. Навчальний п
Василенко В.О. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
504 стр.

Викладається сучасна концепція антикризового управління організацією, що функціонує в умовах ринкової економіки. Розглядаються методологія і практичне застосування деяких методів управління в кризових ситуаціях, що полягають в ор ганізації на різних етапах її життєвого циклу. Особлива увага приділена соціально психологічним факторам, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних ви робничих ситуацій. Навчальний посібник принципово відрізняється від нечисленних подібних видань тим, що розглядає джерела, причини і тенденції кризових ситуацій на підприємстві в комплексному взаємозв’язку явищ суб’єктивної і об’єктивної вла стивості організації, спрямованих на підвищення її виживаності і стійкого розвитку в сучасних умовах. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників практиків.

Коментарии
Добавить коментарии