Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН У

22.00 грн.
Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН У
Василенко В.О. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
440 стр.

Викладаються сучасні прийоми і підходи інноваційного менеджменту на базі існую чого передового вітчизняного й іноземного досвіду, теоретичних і методологічних положень з відновлення окремих продуктів і виробництва в сучасних умовах. Знач на увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Уперше розглянуті прийоми системи безупинного поліпшення продуктів і процесів (СБППП) на базі світового досвіду “Кайзен”. Наведено деякі підходи до рефлексивного управління в умовах конку ренції й організації менеджменту інноваціями на основі вибору ефективних рішень і їхньої оцінки. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників практиків.

Коментарии
Добавить коментарии