Виробничий маркетинг. Навчальний посібник.

12.00 грн.
Виробничий маркетинг. Навчальний посібник.
Пасічник В.Г. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
112 стр.

Дисципліна “Виробничий маркетинг” вивчає особливості організації маркетингової діяльності виробничих підрозділів підприємства, розвиток їх маркетингової орієнтації та стратегії з питань товарної політики та управління системою внутрішньовиробничого маркетингу. Навчально – методичний комплекс містить на вчальну і робочу програми, методичні матеріали для самостійної роботи і самокон тролю знань студентів денної і заочної форм навчання. Розрахований на студентів економічних спеціальностей.

Коментарии
Добавить коментарии