Маркетинг у промисловостіІ. Підручник затверджено МОН України.

24.00 грн.
Маркетинг у промисловостіІ. Підручник затверджено МОН України.
Тєлєтов О.С, Рік видання: 2004
ТОВ "Центр учбової літератури"
248 стр.

У підручнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетинго вої діяльності в промисловості, та основних проблем, які доводиться вирішувати працівникам відповідних служб промислових підприємств в умовах ринкової еко номіки. У книзі наведена значна кількість прикладів з практики вітчизняних промис лових підприємств, які зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових та розрахункових завдань, що пройш ли апробацію у вищих навчальних закладах України. Книга розрахована на сту дентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ, а також може бути корисною фахівцям промислових підприємств (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингу в промисловості.

Коментарии
Добавить коментарии