Аліментарна валеологія

100.00 грн.
Аліментарна валеологія
Руль Ю. В., Руль Н. Ю. 2014
ДП «Вид. дім «Персонал»
444 стр.

Розглянуто історію розвитку знань про спосіб життя та харчування, сучасні погляди на здоров'я (психічне, психологічне, генетичне, репро­дуктивне, косметичне, соматичне), авторські підходи до його оцінюван­ня на популяційному та індивідуальному рівнях, позитивний і негатив­ний вплив на нього ендогенних та екзогенних чинників, у тому числі аліментарного (харчового), і визначення потреб здорової і хворої люди­ни у нутрієнтах, харчових продуктах і енергії. Науково обгрунтовано принципи побудови раціонального і адекватного харчування та етико- деонтологічні основи валеології як загальної системи знань про спосіб життя, здоров'я і безпеку життєдіяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, лікарів, фа- хівців-психологів, науковців. Може бути корисним усім, хто цікавиться валеологією

Коментарии
Добавить коментарии