Психологія способу життя: навч. посіб.

115.00 грн.
Психологія способу життя: навч. посіб.
Токман А. А., Немченко Н. В.2015.
Вид. дім «Персонал»
344 стр.

Навчальний посібник подається як інтегрована дисципліна, що має певну струк­туру і зміст. Розкриваються теоретичні засади формування здорового способу життя, у тому числі досягнення сучасної медичної і психологічної науки, що супро­воджуються практичними рекомендаціями, спрямованими на гармонізацію спосо­бу життя.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також для широкої чи­тацької аудиторії, яка цікавиться здоровим способом життя та побудовою гармо­нійних стосунків.

Коментарии
Добавить коментарии