Нартіада : Героям слава!

400.00 грн.
Нартіада : Героям слава!
Е. С. Тедеєв, А. П. Стоянов. 2015.
ДП «Вид. дім «Персонал»
294 стр.

Нартський героїчний епос — велична пам'ятка духовної культури людства — посідає вагоме місце у скарбниці шедеврів світової культури. Його осердям є давній кавказький епічний цикл, сформований за скіфської доби. Завдяки дослідженням науковців викристалізувалася схема походження Нартіади: індоіранські міфи й ле­генди — скіфські й сарматські легенди й епічні сказання — кавказькі епічні цикли — слов'янсько-українська міфологія.

Нартіада є хронологією ментального становлення людини нашого типу з від­повідними цінностями й баченням місця індивіда у природі й суспільстві, це вічна поема про власну гідність і відповідальність перед нащадками.

Широке коло читачів має можливість познайомитись і з історією народу Осе- тії-Аланії, що зберіг і подарував світу ще одну складову історичної культурної спад­щини, залишеної нам нашими прапредками, історія спільної прадавньої культури яких зароджувалась на території України.

Коментарии
Добавить коментарии