Психологія способу життя (частина 2)

80.00 грн.
Психологія способу життя (частина 2)
Токман А. А., Немченко Н. В. 2015.
«ДП «Вид. дім «Персонал»
300 стр.

Навчальний посібник подасть ся як інтегрована дисципліна, що має певну струк­туру і зміст. Розкриваються теоретичні засади формування здорового способу життя, у тому числі досягнення сучасної медичної і психологічної науки, що супро­воджуються практичними рекомендаціями, спрямованими на гармонізацію спосо­бу життя.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також для широкої чи­тацької аудиторії, яка цікавиться здоровим способом життя та побудовою гармо­нійних стосунків

Коментарии
Добавить коментарии