Світова політика: навч. посіб.

60.00 грн.
Світова політика: навч. посіб.
Намонюк Ч. І. 2016.
ДП "Вид. дім "Персонал"
202 стр.

Досліджено глобальні тенденції розвитку світової політики на су­часному етапі. Має науково-практичне спрямування і поєднує основні теоретичні положення формування міжнародних політичних відносин та аналіз сучасного політичного стану країн світу.

Для студентів-міжнародників та викладачів політологічних спеці­альностей, а також може бути корисним аспірантам та науковцям.

Коментарии
Добавить коментарии