Міжнародне трудове право

100.00 грн.
Міжнародне трудове право
Шашкова-Журавсль. І. О. 2017.
«Видавничий дім «Персонал»,
190 стр.

У навчальному посібнику висвітлюються міжнародно-правові заса­ди правового захисту трудових прав індивідів, зокрема, сутність міжна­родного трудового права; основні напрями міжнародно-правового регу­лювання трудових правовідносин; система міжнародно-правового захисту праці найуразливіших категорій населення, а також особливості міжнародно-правового захисту трудових прав представників окремих професій.

Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів. Буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться міжнародним правом.

Коментарии
Добавить коментарии