Витоки Українсьскої Державності

2`500.00 грн.
Витоки Українсьскої Державності

ДП "ВД ПЕРСОНАЛ"
стр.

У збірнику вміщено визначні пам’ятки української літературної спадщини та суспільно­політичної думки.

Перша з них — “Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених”. Твір авторства Київського митрополита, першого із русичів­полян, Іларіона (990–1088) є високим взірцем ораторської прози, що започаткував у вітчизняній літературі релігійно­філософське осмислення призначення людини у світі та української парадигми буття й світогляду доби Середньовіччя.

Друга частина видання містить відомі праці Великого князя всієї України, першого світського письменника і полководця України­Руси ХІ–ХІІ ст. Володимира Всеволодовича Мономаха (1053–1125), а також окремі твори про нього, написані на основі літописних джерел. “Повчання”, “Статут Володимира Всеволодича” та “Літописне житіє” подано мовою оригіналів і в перекладі сучасною мовою.

Третя частина збірки присвячена творчості одного із найвизначніших українських політиків­державотворців ХVІІ–ХVІІІ ст., гетьмана України Пилипа Орлика (1672–1742). У виданні вміщено публіцистичні, політичні й художні твори, панегіричні поеми “Алцід російський” та “Гіппомен сарматський”, які подано мовою оригіналів і в перекладі сучасною українською мовою, знамениту Конституцію 1710 року, “Діярій Подорожній”, а також інші твори гетьмана­вигнанця.

Для широкого читацького загалу.

Коментарии
Добавить коментарии