Теорія статистики.

30.00 грн.
Теорія статистики.
В. Б. Захожай, В. С. Федорченко.2006.
ВД "Персонал" (МАУП)
264 стр.

У посібнику висвітлено основні питання теорії статистики: методи, форми, види та способи спостереження, зведення і групування отриманих матеріалів, обчислення узагальнюючих статистичних показників, вивчення динаміки суспільних явищ. Детально описано методи вибіркових досліджень, кореляційно-регресійного та індексного аналізів, наведено приклади їх використання. Структура посібника визначається програмою курсу “Теорія статистики” для студентів економічних спеціальностей. Містить тести, задачі, контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання. Для студентів економічних спеціальностей технікумів та коледжів усіх форм навчання.

Коментарии
Добавить коментарии