Что у меня в корзине? Что у меня в корзине?
Удалить Товар(ы) К-во. Всего
Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навчальний посібн Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навчальний посібн***
Мягченко О.П. Рік видання: 2010
ТОВ "Центр учбової літератури"
384
70.00 грн.
Антикризове управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН Ук Антикризове управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН Ук***
Іванюта С.М. Рік видання: 2007
ТОВ "Центр учбової літератури"
288
30.00 грн.
Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культу Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культу***
Антонюк В.І. Рік видання: 2009
ТОВ "Центр учбової літератури"
334
68.00 грн.
Безпека життєдіяльності Безпека життєдіяльності***
В.Г. Цапка.2008.
Видавництво "Знання"
397
63.00 грн.
SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій***
Л.В. Балабанової.2005.
Видавництво "Знання"
301
38.00 грн.
Аналіз ринку банківських послуг. Аналіз ринку банківських послуг.
В. Б. Захожай, С. С. Герасименко, Т. О. Терещенко.2006.
ВД "Персонал" (МАУП)
188
20.00 грн.
Автоматизация управления предприятием Автоматизация управления предприятием***
Зелинский С. Э.2008.
ТОВ “Кондор”
518
86.00 грн.
Антикризове управління підприємством. 2-ге видання. Навчальний п Антикризове управління підприємством. 2-ге видання. Навчальний п***
Василенко В.О. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
504
25.00 грн.
Виробничий (операційний) менеджмент. Навчальний посібник рекомед Виробничий (операційний) менеджмент. Навчальний посібник рекомед***
Василенко В.О. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
532
26.00 грн.
Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН У Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН У***
Яремко З.М. Рік видання: 2005
ТОВ "Центр учбової літератури"
320
25.00 грн.
Біохімія та технологія оліє-жирової сировини.Навчальний посібник Біохімія та технологія оліє-жирової сировини.Навчальний посібник***
Пешук Л. В. Рік видання: 2011
ТОВ "Центр учбової літератури"
296
76.00 грн.
Ultima ratio (останній доказ) економічних реформ Ultima ratio (останній доказ) економічних реформ***
Плотніков О. В.2008.
ТОВ “Кондор”
240
32.00 грн.
Екологічний менеджмент Екологічний менеджмент***
В.Ф. Семенова.2006.
Видавництво "Знання"
366
68.00 грн.
Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля***
Долина Л.Ф.2007.
Видавництво "Знання"
199
30.00 грн.
Екологія та охорона навколишнього природного середовища Екологія та охорона навколишнього природного середовища***
Джигирей В.С.2007.
Видавництво "Знання"
422
48.00 грн.
Екологія. Охорона природи: Словник-довідник Екологія. Охорона природи: Словник-довідник***
Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.2002.
Видавництво "Знання"
550
58.00 грн.
Загальне землезнавство Загальне землезнавство***
Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г.2008.
Видавництво "Знання"
342
62.00 грн.
Екологія: dtv-Аtlas Екологія: dtv-Аtlas***
В.В. Серебряков.2001.
Видавництво "Знання"
287
35.00 грн.
Экология: dtv-Atlas Экология: dtv-Atlas***
Гейнрих Д., Гергт М.2003.
Видавництво "Знання"
287
29.00 грн.
Збалансоване природокористування: національний і міжнародний кон Збалансоване природокористування: національний і міжнародний кон***
Туниця Т. Ю.2006.
Видавництво "Знання"
300
35.00 грн.
нформаційна політика: Навч. посіб. - 2-ге вид. нформаційна політика: Навч. посіб. - 2-ге вид.***
Почепцов Г.Г., Чукут С.А.2008.
Видавництво "Знання"
663
100.00 грн.
Європейський Союз: історія і засади функціонування Європейський Союз: історія і засади функціонування***
Копійка В.В., Шинкаренко Т.І.
Видавництво "Знання"
125.00 грн.
В рокотанні-риданні бандур. В рокотанні-риданні бандур.
М. А. Шудря, В. Г. Нечепа. 2006.
ВД "Персонал" (МАУП)
464
120.00 грн.
Митний контроль на автомобільному транспорті Митний контроль на автомобільному транспорті***
В.А. Писарєв.2003.
Видавництво "Знання"
189
22.00 грн.
Дипломатичний протокол та етикет Дипломатичний протокол та етикет***
Сагайдак О. П.2005.
Видавництво "Знання"
259
40.00 грн.
Господарський кодекс України Господарський кодекс України***
2015
ДП «Вид. дім «Персонал»
226
35.00 грн.
Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні***
Медвідь Л.А. 2003.
Видавництво "Знання"
335
39.00 грн.
Педагогіка Педагогіка***
Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.2008.
Видавництво "Знання"
447
64.00 грн.
Митний контроль на залізничному транспорті Митний контроль на залізничному транспорті***
В.А. Писарєв.2004.
Видавництво "Знання"
404
39.00 грн.
Методика навчання іноземних мов: Навч. посіб. Методика навчання іноземних мов: Навч. посіб.***
Вишневський О.І.2011.
Видавництво "Знання"
206
52.00 грн.
Політичне життя: навч. посіб. Політичне життя: навч. посіб.***
М. Ф. Головатий. 2013.
ВД "Персонал"
510
150.00 грн.
Воспоминания о Мэгги: Портрет Маргарет Тэтчер Воспоминания о Мэгги: Портрет Маргарет Тэтчер***
Иэйн Дейл.2003.
Видавництво "Знання"
349
26.00 грн.
Історія української школи і педагогіки Історія української школи і педагогіки***
О.О. Любар.2003.
Видавництво "Знання"
766
69.00 грн.
Итого: 1`805.00 грн.

Знак *** возле товара означает, что на складе нет достаточного количества этого товара.
Однако, Вы всё равно можете купить этот товар. В процессе оформления покупки Вам будет сообщено количество товара, которое может быть Вам доставлено сразу
Выписать